Traxx + Odeon – 180W by Jwell.ro

For English, please scroll down at the end of the Romanian version.
De această dată, cei de la Jwell.ro mi-au trimis pachetul complet ce conține modul Traxx și dripperul Odeon. Am fost foarte impresionat, atat de aspectul per total cât și despre puterea acestui mod, mai exact de 180W – putere maximă.

Modul TRAXX

Traxx este un mod subohm ce duce până la limita de 0.20 ohmi cu o tensiune variabilă între 1V și 7.5V. Este dotat cu o rotiță de tip potențiometru ce face reglajul variabil pentru voltaj (stânga-dreapta), în același timp fiind și buton de fire.

În partea stângă a conectorului 510 se afla display-ul de tip led ce afișează foarte bine detaliile. Pe acest display se pot vedea informții precum puterea rezistenței, voltajul la care a ales utilizatorul să îl foloească (un minus că nu afișează si wattaj-ul), indicator de nivel al acumulatorilor, dar și alte mesaje precum cele de avertizare, LOW🔋 dacă rezistența este prea mică, CHECK dacă rezistenta se află în scurt-circuit sau nu este compatibilă, LOWΩ dacă acumulatorii sunt descărcați și necesită reîncărcare, TIME dacă butonul de fire a fost apăsat mai mult de 15 secunde, ceea ce depășește limita de protecție și solicită o nouă apăsare, ca nu cumva să fie accidentală în buzunar, HOT-P dacă modul este prea cald și necesită racire, iar HELLO / BYE apar atunci când modul a fost pornit/oprit.

Valoarea rezistenței este afișată doar atunci când atomizorul este conectat și o putem vedea pentru aproximativ 3 secunde. Pentru a face aceasta informație să reapară, modul trebuie repornit de fiecare dată, un alt minus, dar nu un mare inconvenient.

În specificațiile celor de la Jwell, rotița se poate bloca prin trei apăsări simultane de fire, lucru ce nu s-a întâmplat la mine, probabil este un bug, după mai multe încercări cu mai multe variante, a mers cu două apăsări de fire, de atunci nu a mai făcut probleme în această privință.

Modul operează cu doi acumulatori (nu sunt incluși în pachet) ce trebuie să îndeplinească puterea minimă de 25 amperi, model 18560, aceștia se introduc lateral și sunt protejați de două capace magnetice (prevăzute cu orificii de ventilație), un alt minus din punctul meu de vedere, deoarece se detașează foarte ușor în timpul utilizării, ceea ce solicită atenție adițională, partea bună fiind că se dau jos foarte ușor când este nevoie și se pun la fel. Cu toate acestea, este un mod solid ce nu pare să cedeze prea usor, complet metalic, priză puternică și plăcută în timpul utilizării, își face simțită prezența mereu, atât în mână cât și în buzunar, este de înțeles, dimensiunile lui sunt: 95mm (înălțime) x 47 mm (lățime) x 26 mm (grosime). Acumulatorii se detașează mai ușor decât se atașează, sub ei fiind puse benzi din material ce ajută la extragerea lor de fiecare dată, puțin incomode la început, dar foarte utile!

Este disponibil în mai multe culori, eu îl am pe cel negru (cei care au văzut video-ul știu deja asta), se pot vedea aici toate variantele.

Cei de la Jwell au pus pe site (din greșeală) faptul că acest mod beneficiază de tehnologia USB, repet, este o greșeală, acest mod nu vine cu cablu USB și nici nu este prevăzut vreun tip de port pentru conectare/încărcare, dacă doriți să îl achiziționați, veți avea nevoie de încărcător dedicat de acumulatori.

Dripperul ODEON

Un dripper ce se impune, mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă nu sunt fanul dripperelor, încă îmi place și îl folosesc cu drag. Build-ul se face foarte ușor pe el, se poate vedea asta și în video, chiar dacă rezistențele clapton ce vin în pachet dau puține bătăi de cap prin elasticitatea lor, merită acordat tot timpul pentru rezultatul final. Se montează ușor atât rezistențele, cât și bumbacul. Valoarea rezistențelor variază între 0.40 și 0.50, în funcție de cât de mult lăsați din „picioarele” resitențelor, dar și de felul în care le montați, spațierea și distanța de la deck până la orificiul de aer, contează și face o mică diferență la valoarea finală.

În canalele rezervate bumbacului se poate „depozita” suficient lichid pentru a vapa timp îndelungat fără a fi nevoie o nouă alimentare, aș estima undeva la 15 puff-uri, ceea ce este mult pentru puterea acestui mod și pentru cantitatea de aburi ce o emana de fiecare dată.

Tot în descriere am citit despre ceva placare cu aur, probabil se referă la pinul conector (bottom feeder), așa cum am spus și în video, el este cel care duce mai aproape de aur ca și culoare, în schimb, întreg atomizorul este negru pe exterior si gri-metalic pe interior, nu mă deranjează, nu sunt în căutare de chestii cu aur, însă este bine de știut că aurul este cel mai bun conductor electric, so..think about it!

Filetul conector este de tip 510 (repet, prevăzut cu bottom feeder), iar Drip Tip-ul Delrin, întreg atomizorul beneficiază de 4 orificii de aerisire, două superioare și doua în subsol, la bază, toate fiind ajustabile, cele de sus din drip tip, iar cele de jos din inelul ce ține și conectorul 510. Nu am reușit să închid aerul complet, nu mi-aș dori oricum să fac asta, dar ca idee, nu se poate închide complet nici măcar accidental, un lucru bun, se poate vapa oricum din el. Pentru mine aerul este suficient, am lasat toate orificiile deschise și așa sunt si acum, îmi place să fie foarte aerat, cu toate că nu depășește limita (impusă de mine) să îmi dea mai mult decât am nevoie sau să îmi lase impresia că nu este suficient. Revenind la bottom feeder, îmi place faptul ca atomizorul poate fi pus și pe alte moduri, chiar dacă nu am această necesitate momentan. Exista moduri cu pompa de alimentare cu care se potriveste de minune acest atomizor, pentru cei care nu doresc să scoată mereu sticluța să alimenteze este ceva impresionant și util în același timp. Ca dimensiuni, nu sare din tipar să atragă atenția într-un mod negativ, are înălțimea de 27mm ( fară drip tip și 36mm cu drip tip, iar drip tip-ul este prevăzut cu o sită de plastic ce previne trecerea nedorită a lichidului, fenomen întâlnit atunci când lichidul clocotește prea tare și sar stropi pe limbă. Să sperăm doar că această sită de plastic nu este prea aroape de rezistențe, caz în care ar ajunge să se topească.

Suprafața întregului atomizor este protejată de ceramică, lucru ce asigura izolare termica și protecție deplină atomizorului. Nu am reușit să îl aduc în punctul în care să ardă foarte tare și să simt nevoia să îl las din mână pentru a se răci, iar lichid în gură nu am primit nici măcar un strop, din fericire, dar tot lichidul reținut de sită se revarsă pe pereții atomizorului și ajunge foarte ușor la orificiile de aer, de unde ajunge și pe mâini, haine, etc, iar acesta este un minus mare și deranjant. Dacă tot lichidul s-ar duce direct pe bumbacul din interior, ar fi un beneficiu imens. Cu airflow-ul superior închis nu am avut această problemă.

Per total, este un pachet în care, zic eu, merită să investească orice vaper cu pretenții, se poate comanda de aici. Satisface 90% din cerințele unui vaper. Am scos în evidență toate punctele forte, cât și minusurile acestui pachet, dar dacă cineva consideră că ceva a rămas necompletat în video/articol, un comentariu este bine venit, inclusiv dacă aveți întrebări despre produsele prezentate și testate de mine. Salutare și numai bine!

ENGLISH:

This time, the guys at Jwell.ro sent me a complete package which contains the Traxx mod and the Odeon RDA. I was quite impressed both by the looks and the power of the mod, to be more precise, 180W maximum power.

 

The Traxx Mod

 

Traxx is a sub ohm mod which can go down to 0.2 ohms with a variable voltage between 1V and 7.5V. It has a small wheel which allows the change in voltage (left – right), and at the same time acting as the fire button.

 

On the left side of the 510 pin you can find the display, type led, which shows the details pretty accurate. On this display, certain information can be seen such as, the resistance, the voltage the user has chosen (as a minus, it doesn’t show both voltage and wattage), the power level, and even other warning messages. LOW if the resistance is too low, CHECK if the resistance is shorting or isn’t compatible, LOWW if the battery is drained and needs a recharge, TIME if the fire button is being pressed for more than 15 seconds, which passes the protection limit and requires a new press of the button, so that you won’t accidentally fire it while it’s in the pocket. HOT-P if the mod is too hot and needs a cooldown and HELLO / BYE when the mod is turned on/off.

 

The resistance level is shown only when the atomizer is connected and we can see it for about 3 seconds. In order to make this information pop up again, the mod needs to be restarted every time, another minus, but not a big inconvenience.

 

In the secs from Jwell, the small wheel can be locked by three consecutive pushes of the fire button, a thing that didn’t work for me, maybe it’s a bug, but after many tries it’s worked with two fire clicks, and from that point it’s never been a problem regarding this aspect.

 

The mod works with 2 batteries (not included in the package) which need to be at least 25 Amps, type 18650, and they are put in the mod on the sides and are protected by two magnetic doors (which also have holes for air ventilation), another minus in my opinion, because the doors can be taken off very easily while using the mod, which requires additional care, but the good part being that they are easily taken off when you need to do that, and just as easy they go back on. With all of those taken into consideration, it is a solid mod, which doesn’t seem to crack easily, completely metal, a strong grip and pleasing while using the mod. You can always feel that it’s there, in the hand or in the pocket, and that’s understandable. The dimensions of the mod are: 95mm (height) x 47mm (length) x 26mm (thickness). The batteries go out easier than they go in, under those there are some material bands which help taking them off every time, a little bothering but they are very useful!

 

It is available in a variety of colors, I have the black one (those who’ve seen the video already know this), all the colors can be seen here.

The Odeon RDA

 

A stable dripper which I really liked, even though I’m not a fan of drippers, I like it and I use it with pleasure. It is very easy to build on it, this can be seen in the video too, even if the resistances that come with it are claptons, they take a bit of effort because of the elasticity that they have, but it’s worth the time for the final result. The resistances are mounted easily and the wicking is fairly easy too. The value of the resistances ranges between 0.40 and 0.50, depending on how much length there is left of the resistance when it’s mounted, and on the way they are mounted too, the spacing and the distance from the deck to the air holes, even the slightest difference counts for the final result.

 

In the little spaces for the wick, there can be “deposited” enough liquid in order to vape a long time without the need for a new refill, I’d estimate somewhere around 15 puffs, which is a lot for this mod’s power and for the quantity of vapor it produces every time.

 

I’ve also read in the description something about gold plating, most likely they refer to the connecting 510 pin (bottom feeder), just as I said in the video, it is the one that looks most closely to the gold color, but on the other hand, the entire atomizer is black on the exterior and grey-metallic on the interior, it doesn’t bother me, I’m not looking for golden things, but it’s good to know that gold is the best electric conductor, so… think about it!

 

The connecting pin is a 510 type (I repeat, it has a bottom feeder), and the Drip Tip Delrin, the entire atomizer having 4 air flow holes, two on top and two on the bottom, all of them adjustable, the top ones from the drip tip and the bottom ones from the ring which holds the 510 connector. I didn’t get to close the air flow completely, I wouldn’t wish for it anyway, but just to get an idea, it can’t be completely closed, not even accidentally, a good thing, you can vape in any way from it.

 

For me the air flow is enough, I left all the air flow holes open even though it doesn’t cross the line (which I decided on) to give me more than I need or to give me the feeling that it’s not enough. Going back to the bottom feeder, I like the fact that the atomizer can be attached to other mods as well, even though I don’t have this need at the moment. There are mods with a filling pump on which the atomizer works perfectly, for those that don’t always wish to take out their juice bottle to drip constantly, it’s something quite impressive and useful at the same time. As for the dimensions, it’s not out of order, it doesn’t attract unnecessary attention in a negative way. It’s height is 27mm (without the drip tip, with it it’s 36mm, and the drip tip has a plastic grill which prevents the unwanted pass of juice, a thing which happens when the juice is heated up too much and you get spit back on your tongue). Let’s wish that this plastic grill is not too close to the resistance, in which case it’s going to melt.

 

The surface of the entire atomizer is protected by ceramic, thing which helps thermic isolation and protects the atomizer completely. I didn’t succeed in getting it to heat up real bad and have the feeling that I need to drop it to give it time to cool down, and I never ever got any sort of spit back, but the juice that is constrained by the grill falls down on the atomizers walls and reaches the airflow holes really easily, and from there it gets on hands, clothes, etc. This is a big and annoying minus. If all the liquid would go directly to the interior wick, it would be a huge plus though. With the superior air flow closed, I didn’t encounter this problem.

 

All in all, it is a packet, which in my opinion, deserves a chance and definitely is worth any vapers investment and can be ordered from here. It satisfies 90% of any vapers wishes, but if somebody considers that there is something left unsaid in the article/video, a comment is welcome, including if you have questions regarding the presented products and tested by me.

Good bye and have a good day!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Solve : *
27 ⁄ 3 =