Review Mod Livepor 256 by YostaTech.com

For English, please scroll down at the end of the Romanian version.

     Modul Livepor 256 a fost câștigat la un concurs organizat de Yostatech prin intermediul paginii lor de Facebook. Este un mod cu putere peste medie, își face treaba foarte bine, chiar dacă nu este făcut din cele mai rezistente materiale, cel puțin această variantă nu este, pe site-ul celor de la Yosta fiind disponibilă si o variantă de mod cu carcasă din alumniu, care, bine-înțeles, este și mai greu.

Livepor nu este un mod cu consum foarte mare,  dar in cazul in care este folosit modul BYPASS (MECH) cu o rezistenta foarte mica, va consuma destul de repede, dar avand 3 acumulatori, este un plus major peste modurile mecanice cu un singur acumulator.

Capacul acumulatorilor are un grip ce pare să fie realizat din cauciuc cu o textură de piele de șarpe, închiderea fiind magnetică, foarte solidă și posibilă de pus într-un singur sens.

In modul VW, modul suporta o plaja foarte mare cand vine vorba de limita rezistentelor, aceasta fiind intre 0.06 si 5.0 ohmi, nu multe moduri ofera aceasta plaja la un pret decent, Livepor fiind pana in $40.

Butonul de fire este foarte mare, având un raspuns bun și o sensibilitate fixă. Nu am întâmpinat probleme până acum din această perspecivă,  singura problemă fiind mesajul HIGH RES, care a apărut de două ori și a trebuit să desfiletez atomizorul pentru a rezolva problema, după infiletare totul a revenit la normal.

Nu am explorat foarte mult modul TempControl, sincer, nu îmi place. L-am încercat, ceea ce pot spune este că merge, are suport pentru NI, TI și SS, plus o funcție extra PTC pentru a defini felul în care modul dă fire în rezistențe, puterea și timpul din grafic.

Navigarea prin setari/meniu este simplă, nici meniul nefiind unul foarte complex, se înțelege și se reține ușor, iar trecerea dintr-un mod în altul se face foarte simplu.

Culorile modului sunt un plus atat pentru design, cât și pentru ceea ce prezintă. Având 3 culori, albastru reprezintă nivelul acumulatorilor încărcați, verde pentru nivelul acumulatorilor la jumătate, iar roșu pentru acumulatorii descărcați. Mi-ar fi plăcut să pot alege culoarea pe care să stea modul când dau fire, și să rămână doar primele leduri ca indicator de acumulatori, poate chiar si o gamă mai mare de culori, dar nu este rău nici așa.

Un mod bun per total, un mod ce întrece calitativ multe moduri cu prețuri mult mai mari. Îmi place și îl recomand!

ENGLISH:

     The Livepor 256 mod was a giveaway won at a contest holded by Yostatech using their Facebook Page. It is a mod with a over-medium power, doing it’s job verry good, even if it’s not made by the most resistant materials, at least this model, but on Yosta’s website you can find a version od mod made of aluminium, wich, of course it’s heavier too.

Livepor is not a mod with big discharge, but if you use it in BYPASS (MECH) mode with a verry low coil, it will discharge verry fast, but while it got 3 batteries, it is a big plus over the mech mods with only one battery.

The batteries cover have a grip that seems to be bade of rubber with a snake skin texture, the closing is on magnets, verry strong and gets fixed only in one way, you can’t go wrong.

In VW mode, the mod supports a verry big range when it comes about coils limits, wich is beside 0.06 and 5.0 ohms, not a lot of mods offers this range at a decent price, Livepor is under $40.

The fire button is verry big and it got a good response and a fixed sensibility. I had no problems so far with it, the only problem with the mod was the HIGH RES message, wich came up two times and I had to unscrew the atomizer to fix the problem, but after screw back, everything went back to normal.

I didn’t got too much into TempControl mode, honestly, I don’t like it. I tested it, I can say it works and got support for NI, TI and SS, plus one extra function called PTC wich defines the way mod fires the coils, the power that goes trough from the graphic.

The navigation trough settings/menu is simple, the menu itself is not hard, it is easy to understand and easy to remember, and the switch between one mode to other is easy to do.

Mod’s colors are an extra for the design, but also for what it does. Having 3 colors, blue indicates the batteries level as charged, green as half charged and red for discharged. I would like it to have the posibility to choose the color that mod would stay on when I fire, only the first leds to be as indicator for the batteries, maybe a larger pallete of collors, but as it is I can’t say is bad either.

A good mod in the end, a mod that is supperior over other mods with bigger prices. I like and recommend it!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Solve : *
30 × 5 =