Review Lichide + Arome Volatil.ro | Nexus Liquids

For English, please scroll down at the end of the Romanian version.
Am fost și sunt plăcut surprins de majoritatea lichidelor trimise de volatil.ro pentru review. Știu, uneori sunt mai pretențios, dar când cineva reușește să îmi satisfacă măcar o parte din aceste pretenții, ei bine, pentru mine înseamnă ceva, înseamnă mult! Mi-au plăcut foarte mult cutiuțele în care vin băgăte sticluțele cu lichid, pe lângă faptul că arată foarte bine, protejează mult sticluţele de eventuale înțepături sau alte avarii, chiar dacă sunt făcute din carton aceste cutiuțe; pe de altă parte mi-aş proteja buzunarul în cazul în care filetul s-ar strica şi ar curge lichidul, să nu mai spun că designe-ul de pe cutiuțe mă ajută să decid de la 5m distanța ce lichid vreau să vapez, uşor de văzut.

Nu am să listez aici fiecare lichid testat și nu am să îmi spun părerea despre fiecare aromă, per total sunt bune, dar le-am luat deja la rând în video, aici am să fac o completare, un sumar a ceea ce am avut plăcerea să vapez, iar dacă nu plăcerea în anumite cazuri, măcar curiozitatea..și să fim seriosi, câți vaperi nu își pun de multe ori întrebarea „oare cum este lichidul X?” sau câți nu își întreabă alți prieteni/cunoscuți – vaperi „care este aroma ta preferată?„.

Mulți au aceste curiozități, mulți pun aceste întrăbari, chiar și tu cititorule te întrebi de multe ori ce lichid urmează să testezi. Da, avem un lichid preferat, iar dacă nu un lichid, cel puțin ne îndreptăm spre un gust, avem un target, iar eu unul ma bucur ca Volatil a reușit să îmi adauge câteva lichide noi la lista de preferințe. Când vine vorba de milkshake-ul de banane, sincer..bălesc! Am mai vapat arome de banane simple, au fost ok câteva puf-uri, dar nu se compară cu acest milkshake, memorabil pentru mine. Zii Carebbian Carnival și am să îmi doresc 1l de lichid tutunos combinat cu cireșe, prea tare! (la modul PREA BUN!) Și dacă mă gândesc că uneori mă întrebam ce s-ar întâmpla dacă aș combina vreo 5-6 arome dulci, 16.000 TIMES mi-a dat raspunsul. Nu știu ce arome are la bază, știu că sunt fructe și atât, posibil să fie o rețetă secretă, sincer să fiu..și eu aș ține-o la fel la cât de bună este! Combinația aia de gusturi de te face să te gândești la diabet în sensul bun al cuvântului.

Am avut plăcerea să acord fiecărui lichid în parte timpul necesar de testare, am vrut să fie egalitate, chiar și pentru cele care nu au redat ceea ce spunea prospectul. Au fost momente în care am șters din filmări și am zis că mai stau, că mai vapez, că mai încerc, ca e prea devreme. Nu am vrut să mă grăbesc, nu am vrut să vin cu păreri la prima gustare, nu mi-a plăcut niciodată să fac asta, iar aceste decizii nu le iau de dragul producătorilor și nici de dragul vânzătorilor, o fac în primul rând pentru convingerile mele și în al doilea rând pentru cei care mă urmăresc, cei care mă citesc, cei care mă iau ca punct de referință și așteaptă o recomandare bună de la mine. Sunt oameni care au aceleași gusturi ca și mine, dacă nu în totalitate, măcar destul de apropiate, nu aș vrea să audă de la mine că mi-a plăcut ceva ce nu mi-a plăcut, ca mai târziu să îmi urmeze sfaturile și să fie nemultumiți.

Volatil au multe lichide gata facute pentru cei mai leneși, arome pentru cei care preferă să se complice puțin și să pună ceva dragoste în preparatul lor, mai concentrat, mai slab, mai mult abur, mai puțin, fie, cert este că din această gamă largă de produse de calitate superioară, cu siguranță se găsesc răspunsurile și pentru cei mai pretențioși (ca mine?!).

Nu pot decât să vă recomand lichidele de pe site, cel puțin cele ce mi-au plăcut mie (se găsesc în video), am făcut în acest articol și un top 3 mai împrăștiat, după preferințele personale, dar nu strică nimănui să le încerce, cine știe ce preferințe noi se mai descoperă!?

Dacă ați testat deja unul sau mai multe din produsele lor, dacă aveți o altă parere sau nu ați avut ocazia și doriți să știți mai multe din experiența mea, vă aștept cu unul sau mai multe comentarii.

ENGLISH:

I was and am pleasantly surprised by most of the e-juices sent by volatil.ro for review. I know, sometimes I am a little too particular, but when somebody manages to satisfy at least part of my conditions, well, it means something to me, it means a lot! I really liked the small boxes in which the e-juice bottles came in, aside from the fact that they look really good, they protect the bottles from potential damages, even though they are made from cardboard. On the other hand, I’d protect my pocket just in case the cap breaks and the juice would spill, let alone the fact that the design on the bottles help me decide what I want to vape from a mile away.

 

I won’t list every liquid tested so far and I won’t write my opinion about every flavor, all in all they are good, but I’ve already listed them all in the video, here I will just complete what I’ve said there, a summary of what I’ve had the pleasure to vape so far. If by chance I didn’t enjoy some of them, at least the curiosity…let’s be honest, how many vapers don’t ask themselves the same question “Do I have the liquid X by chance?” or how many don’t ask their friends/relatives – vapers “What’s your favorite flavor?”

 

Many have these types of curiosities, many ask these questions, even you reader, ask yourself many times which liquid are you going to test next. Yes, we have a favorite juice, and if we don’t have a particular juice, then at least we lean towards taste, we have a target, and I am glad that Volatil managed to add some new juices in my favorites list. When it comes to banana milkshakes, to be honest… I’m drooling! I’ve simple banana flavors, they were okay for a few puffs, but they can’t possibly compare to this milkshake. Just say Carrebian Carnival and I’ll wish for 1L of tobacco liquid combined with cherry, too good! (and I mean it!). And if I think that sometimes I was wondering what would happen if I put together 5-6 sweet flavors, 16.000 TIMES gave me the answer. I have no idea what flavors it has, I know it’s got fruits and that’s it, maybe a secret recipe of some sorts, to be honest… I myself would keep it the same because it’s so good! That taste combination makes you think about diabetes in a good way.

 

I’ve had the pleasure to show each juice the time required for testing, I wanted it to be equal, even for those that didn’t really feel like what was written on them. There were moments when I deleted some recordings and I told myself that I should vape some more, wait some more, to try them some more because it’s just too early. I didn’t want to do it in a hurry, I didn’t have opinions and drew any conclusions from the first taste, I never liked to do that, and I don’t take those decisions for the sake of the guys that made these juices, not for the sales either. I do it firstly for me and my own sake, and secondly for those that follow me, that follow my example, that read, and that take me as a reference and wait a good recommendation from me. These are people that have the same taste as me, not totally, at least close enough, I don’t want to hear them say that I like something and recommend it and then when they go and get it to regret their decision because it’s the juice was actually not so good.

 

Volatil have many liquids already made for those lazy ones, flavors for those that want to complicate things a bit and put a bit of love in the making of their juices, stronger, weaker, more vapor or less. From this wide gamma of merchandise of superior quality, I surely find the answers for those like me, that are a bit more particular when it comes to the liquids.

 

I can’t do anything but recommend the juices on the website, at least those that I enjoyed vaping (found in the video), I wrote this article and a top 3 a little messed up, after my personal preference, but it doesn’t hurt anybody to try them. Who knows what new favorites they might find?

 

If you have already tested one or more of their products, if you have any other opinion or you didn’t yet have the chance and you want to know more about my experience, I’m waiting for your comments down below ( one or more :D).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Solve : *
21 − 14 =