Review Icare by Eleaf – De la concurs Mehigh Vapes

For English, please scroll down at the end of the Romanian version.
Mehigh Vapes a facut un concurs, un giveaway cu extragere prin random.org mai exact, am participat și eu, s-au ales 3 câștigători, fiecare și-a ales un premiu pentru care își încerca norocul, iar eu am fost curios de Icare. Inițial l-a câștigat altcineva, nu am avut norocul de a-l lua din start, dar câștigătorul nu și-a revendicat premiul în 24 de ore, a avut loc o altă extragere și am ieșit câștigător. Au mai fot puse „la bătaie” niște lichide, baze, arome, un Ego AIO, dar eu am vrut Icare și mă bucur că l-am țintit, karma a ținut cu mine. Suficient despre victoria mea.. :))

Modulețul este disponibil în mai multe culori, pentru cei care au alte pretenții în ceea ce privește culoarea, eu îl am auriu, un auriu mai deschis..spre cupru :))
Mi-am urmărit intuiția legat de culorile ce indică nivelul bateriei, însă am să fiu mai explicit aici, conform informațiilor furnizate de producător:

  • culoarea verde: 100% – 16%
  • culoarea galbena: 15% – 6%
  • culoarea rosie: sub 5%

Specificațiile complete ale acestui moduleț sunt:

iCare baterie :

  • Capacitate : 650mAh
  • Dimensiune : 30mm*14mm*75mm
  • Incarcare prin micro-usb

iCare  atomizor:

  • Capacitate: 1.8ml
  • Incarcarea cu lichid se face in partea de sus
  • Rezistenta compatibila iCare – IC

Dacă vorbim de capacitate, o consider suficientă, chiar dacă nu pare foarte mare la prima vedere, acest moduleț nu consumă foarte mult lichid, chiar dacă scoate o cantitate de abur destul de mare pentru dimensiunile si caracteristicile lui.

Bateria ține destul de bine, iar culoarea indicatorului ce se aprinde în spatele tank-ului, arată foarte tare, cel puțin pe timpul nopții.

Pentru începători este modulețul ideal, dar și pentru cei mai comozi. Fără bătăi de cap cu build de rezistente, baterii încărcate în încărcătoare special concepute. Nu spun că pentru mine nu este o plăcere să le fac pe cele enumerate (mai puțin partea cu bateriile – acumulatorii), dar sunt suficienți oameni care fug de asta pe cât de mult posibil, poate din lipsă de experiență, poate lipsă de îndemânare, sau poate știu ei mai bine de ce..însă pentru cei cu lenea foarte mare, nu există nici buton de fire, deci nu vă obosiți să-l căutați, modulețul ia fire în momentul în care vapați din el. Se foloseste de un sistem conceput special pentru asta, având la bază presiunea generată în momentul vapării ce declanșează alimentarea electrică a rezistenței. Pe lângă comoditate, lipsa butonului are și alte beneficii mai mari, precum prevenirea apăsării accidentale, elimină nevoia de a bloca/debloca mereu aparatul atunci când este transportat în buzunar, iar lipsa de butoane de reglaj de valori este tot un beneficiu, deoarece valorile sunt definite automat de chip, calculand si oferind exact puterea necesară rezistenței cu care este echipat.

Am tras foarte mult din el, nu am avut parte de spit-back, nu am (re)experimentat vechile senzații neplăcute cu lichid în gură sau pe buze, este ok, chiar dacă folosesc moduri mai puternice, MULT mai puternice, îl recomand. Nu pare genul de moduleț care să se strice repede, nu dă bătăi de cap nimănui, se alimentează ușor, se încarcă ușor, rezistența se schimbă la fel de ușor și devine gata de folosit în mai puțin de 2 minute (făcând iar excepție la partea cu încărcarea, chiar dacă se încarcă foarte repede și dintr-un power bank). Aroma se simte foarte bine, iar nivelul 6 de nicotina nu se simte foarte puternic, nu deranjează cu nimic, nu îmi simt plămânii excesiv de plini, nu zgârie pe gât, iar sfârșitul unei sesiuni de vapat cu el este în totalitate alegerea mea, fără motive neplăcute.

Vi-l recomand, dacă puneți mâna pe el o să vă surprindă, chiar dacă este micuț!

ENGLISH:

Mehigh Vapes held a contest, a giveaway using random.org to be more specific, I joined, 3 winners were selected and each of them were to choose a prize for which they’ve tested their luck. As for myself, I was interested in the iCare. I didn’t win it at first, I didn’t have the luck to get it from the beginning, but the winner didn’t collect the prize in 24 hours, so there was another selection by which I became the winner. Aromas, bases, liquids, an Ego AIO were also up there to be won, but since I wanted the iCare I became very glad that I picked it, karma was by my side. Enough about my victory now… :))

 

The little mod is available in a variety of colors, for those who prefer all sorts of colors. I myself have it in golden, a pretty light golden, with a tent towards copper :)).

 

I’ve followed my instinct when it came to the colors which indicate the battery level, but I’ll be more specific here, according to the information given by the guys who made this one:

 

-green color: 100% – 16%

-yellow color: 15% – 6%

-red color: under 5%

 

These are the specs of the little guy:

 

iCare Battery:

 

-Capacity: 650mAh

-Dimensions: 30mm*14mm*75mm

-Charging via micro-usb

 

iCare atomizer:

 

-Capacity: 1.8ml

-Top fill

-Compatible resistances iCare – IC

 

If we’re going to talk about capacity, I consider it to be enough, even though it might look a bit too high at first glance. This mod doesn’t drain a lot of e-juice, even though it can pull off significant quantities of vapor for its dimensions.

 

The battery holds up pretty well and the battery color lights up in the back of the tank, looks quite cool, at least during night time.

 

For beginners, it is the ideal mod, but for those experienced as well. No worries regarding rebuilding resistances, batteries charged in special chargers, etc. I’m not saying that I find pleasure in doing what I’ve just said above(even less when it comes to the part regarding the batteries), but there are enough people who run away from these sorts of things as much as possible, maybe because of lack of knowledge, maybe because they don’t have the dexterity or maybe they know better why… although for those with a high degree of laziness, there is no fire button, so don’t bother looking for it, with the mod firing when you start inhaling from the top cap. A special system built exactly for this mod is used, having the general pressure in the base while vaping, which fires the electric charge of the resistance. Besides convenience, the lack of a firing button has some other bigger benefits, such as the fact that you won’t have to worry about accidentally firing the mod and it gets rid of the need to lock/unlock the mod every time you put it in your pocket. The lack of up and down buttons is also a plus, as the values are set automatically by the chip inside the mod, calculating and offering the exact power which is required by the resistance.

 

I vaped it quite a lot, had no sort of spit-back, I did not encounter the old unpleasing feelings of e-juice in my mouth or my lips, it is okay, even though I use mods more powerful, WAY more powerful, I do recommend it. It doesn’t look like the type of mod that breaks quickly, it’s not a hassle for anyone to use, it is easy top-filling, anybody can charge it easily, the resistance can be swapped quickly and is ready to use in less than 2 minutes (exception being the charging part again, even though it charges quite quick from a power bank). The flavor is quite beautiful, and at a 6mg nicotine level it doesn’t feel too strong, it doesn’t bother me, I don’t feel my lungs as being full, it doesn’t scratch my throat, and the ending of a vaping session with it is totally my choice, without unpleasant reasons.

 

I definitely recommend it, if you get your hands on one it’s going to surprise you, even though it’s small!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Solve : *
40 ⁄ 20 =