Review Baze VG/PG ivape.ro | VPG [+acumulatori] voore.ro

For English, please scroll down at the end of the Romanian version.
Nu spun că o bază este mai bună ca alta, nu am cum să bat asta în cuie pentru ca diferă de la om la om. De exemplu, dacă unui vaper ce nu folosește nicotină îi dau să testeze un lichid facut cu aceeasi bază ce o folosește el, dar în care am nicotină, va spune că este total diferită de a lui și cel mai probabil ca nu îi place, același rezultat poate apărea și în cazul în care folosesc aceeași bază cu un vaper, aceeași concentrație de nicotină, dar aromele să fie diferite, rezultatele vor fi și ele tot diferite, așa că am facut acest review să spun cum acționează bazele acestea pentru mine.

Spre exemplu, asupra aromei Snickers de la Flavour West, baza VPG de la voore.ro a dat un raspuns mai plăcut decât VG + PG combinat de mine de la ivape.ro, dar în cazul absinth-ului, nu pot observa vreo diferență. Probabil ca absinth-ul este foarte puternic pe orice bază, în schimb, Snickers fiind dulce, este macerat diferit în funcție de bază și producător.

Acumulatorii SAMSUNG INR-25R de la voore.ro își fac treaba foarte bine, au un timp de încarcare bun, autonomia și mai bună comparativ cu ceea ce foloseam până acum, SONY VTC4. Este foarte probabil ca timpul să facă diferența mai mult decât prețul sau producătorul lor. Specificații de pe pagina distribuitorului:

Dimensiuni:
– Lungime: 65 mm
– Diametru: 18 mm
Caracteristici:
Baterie Li-ion tip 18650
Baterie High Drain
Capacitate nominală: 2500mAh
Versiune nouă
Rata de descarcare 20A
Pol Pozitiv plat
Tensiune nominală: 3.7 V
Tensiune incarcată: 4.2 V

Update: Am făcut un lichid și cu aromă de Cocos folosind baza VPG de la voore, are un gust intens ce se simte pe perioada întregii zile de vapat, nu își pierde din calitate. Singurul lucru ce nu îmi place, este faptul ca după ceva timp mă scârbesc de aroma respectivă, bine, asta nu are legătură cu baza, același efect îl are și pe cealaltă bază, este treaba strict de aromă, dar pentru vapat ocazional, merge.

ENGLISH:

Review VG/PG bases from ivape.ro VPG + batteries voore.ro

 

I’m not saying a base is better than another one, I won’t nail it down because it’s different for everybody. For example, if a vaper who never vapes nicotine is given a liquid to test, made from the same base that he uses but with nicotine, he is going to say that it’s completely different from his and most likely that he doesn’t like it, same result can come up in the case of the same base and nicotine level but different flavor, the results will be different too, so I have made this review to talk about how those bases work with me.

 

For example, the flavor Snickers from Flavour West, the VPG base from voore.ro was better than the VG + PG combined by me from ivape.ro, but when it comes to the absinth, I can’t see any difference. Maybe because the absinth is very strong for any base, on the other hand, the Snickers is sweet, it is steeped different depending on the base and those who make it.

 

The batteries SAMSUNG INR-25R from voore.ro do the job fine, they have a good charging time, the autonomy is better compared to what I used until now, SONY VTC4. It is very much likely that time will make a difference more than the price or the producer. Specs found on the distributors page:

 

Dimensions:

  • Length: 65mm
  • Diameter: 18mm

 

Characteristics:

 

Li-ion battery type 18650

High Drain battery

Nominal capacity: 2500mAh

New Version

Rate of discharge 20A

Flat positive connection

Nominal tension: 3,7V

Charged tension: 4,2V

 

Update: I’ve made a liquid with a Coconut flavor using the VPG base from voore, it has an intense taste which is felt during the entire vaping process, it doesn’t lose its quality. The only thing that I don’t like about it, is that after some time, I get disgusted by the flavor, of course, it has no relation to the base, the same effect is felt on the other base, it’s strictly related to the flavor, but for occasional vaping, it does the job.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Solve : *
14 × 6 =