„Fumăm” țigări electronice!

For English, please scroll down at the end of the Romanian version.

Nu știu dacă întreaga societate din România este defectă sau se întamplă doar în Dr. Tr. Severin, dar am avut discuții legat de vapat în anumite localuri, situații în care cei de la conducere se bat cu pumnul în piept că știu legea și că nu ai voie să vapezi acolo, că se dau amenzi, că asta este legea, că bla bla..mă așteptam să mi se spună „stinge-o!” la cât de des confundă necunoscătorii aroganți țigara electronică cu țigara clasică.

Am intrat în Lidl și a sărit un nene de la pază pe mine că nu am voie să „fumez din aia” înăuntru că îi pornesc senzorii/arlarma de incendiu și trebuie să vină poliția/pompierii să oprească alarma. I-am zis că aburul este rece și în orice caz, din câte știu eu, aburii nu pornesc alarme de incendiu. Nu cumva alarmele pornesc doar la fum? Îmi dădea exemplu că și cuptoarele lor de patiserie mai pornesc câteodata alarmele, dar alea pot arde lucruri pe bune dacă le lasă înăuntru prea mult.

O altă tanti mai avea puțin și urla că o înec cu „fumul” în Carrefour. I-am explicat că nu este fum, este abur și nu văd de ce ar deranj-o atât de mult, la ceai tot așa face? I-am explicat că se crizează degeaba, oricum este legal vapatul acolo unde o fac..și a băgat-o pe aia cu bun simț, nesimțire, chestii care nu mă descriau deloc, din punctul meu de vedere.

Pe de altă parte, nu pot înțelege frustrarile celor care nu s-au atins niciodată de o țigară electronică, cei care au scos aburi din gură doar iarna sau la cafea, cei care fumează țigări, dar se consideră suficienți de documentați în ale vapatului în cât să își dea cu părerea legat de ceea ce bag eu în plămâni. Voua nu vi s-a scârbit de „alea sunt mai nesănătoase decât astea„? Sau cei care se consideră deja veterani „am fumat și eu prostie de asta, dar după două săptămâni mă ustura gâtul, nu-s bune, dă-le dreaq!” Sunt oamenii care habar nu au pe ce dau banii, cum se folosește și ce implică vapatul. Nici măcar nu își dau interesul sa afle, să invețe, să poată face o afirmație reală, corectă și concretă, cu toate astea, se cred în măsura să îi sfătuiască pe alții să renunțe la vapat.

Poate ajunge vreun rătăcit pe aici, așa că am să mă repet, țigările electronice nu scot fum, scot abur! Și da, sunt mai sănătoase decât țigările nomale (cu tutun). Te ustură gâtul în cazul în care forjezi bumbacul (sau ce ai pus pentru absorbție de lichid) și uiți să îl schimbi sau măcar să îl speli, altă cauză poate fi nivelul de nicotină prea ridicat.

ENGLISH:

We are “smoking” electronic cigarettes!

 

I’m not sure if the entire society in Romania is broken or it happens just in Drobeta Turnu Severin, but I had some talks about vaping in certain places (such as bars, pubs etc.), situations in which those that run the place are so convinced that they know the law and that you are not allowed to vape there, that fines are being written, that that is the law, that blab la… I was expecting to be told “Put it off!” judging by how often those that don’t know and are arrogant confuse the e-cig with the classical cigarette.

 

I went inside Lidl and a guy from the security jumped on me that “I am not allowed to smoke that” inside because I will turn the sensors for the fire alarm on and that the police/firemen need to come to stop the alarm. I told him that vapor is cold and in anyway, as far as I know, vapor doesn’t turn on fire alarms. Don’t these alarms turn on from smoke by chance? He was giving me an example that the ovens in the bakery inside of Lidl sometimes turn the fire alarms on, but those can burn things for good if they are left inside for too long.

 

Another woman almost went nuts because I was choking her with the “smoke” inside of Carrefour. I explained to her that it’s not smoke, its vapor and I don’t see why it bothers her that much, isn’t it the same thing when she’s making tea? I told her she’s going nuts for no reason, it is legal to vape inside where I do it… and then she started the usual bullshit related to “it’s not nice” and all of those, stuff which doesn’t describe me at all, in my opinion.

 

On the other hand, I cannot understand the frustration of those that never touched an e-cig, those who only got vapor out of their mouths during winter or when sipping the coffee, those that smoke regular cigarettes, but they consider themselves informed enough about vaping so that they can give their opinions related to what I put inside of my lungs. Aren’t you tired of “those are healthier than these?”. Or those who already consider themselves veterans “I smoked from that crap, but after 2 weeks my throat was hurting, they aren’t good, screw ‘em!”. Those are people who have no clue what they’re spending their money on, how it’s done and what vaping actually is. They don’t even try to find out, to learn, to make a real statement, correct and concrete, with all those taken into consideration, they think they know enough to give advice to others to quit vaping.

 

Maybe a lost one arrives here, so I shall repeat what I said, e-cigs do not produce smoke but vapor! And yes, they are healthier than regular cigarettes (those with tobacco). The throat hurts when you burn through the wick (or what you use to suck the juice in) and you forget to change it or at least wash it, or another reason might be too high of a nicotine dosage.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Solve : *
36 ⁄ 18 =