Review trusă Coil Master – Un cadou cu surprize!

For English, please scroll down at the end of the Romanian version.
Trusa a fost comandată de la etigara-electronica.ro (nu, nu le pun link pentru că nu merită). Am folosit la început două baterii Toshiba destul de descărcate, era ceea ce aveam în apropiere, dar nu știam că asta poate fi o problema ca ohm-metter-ul sa nu funcționeze corespunzător, este prima oară când folosesc unul, așa că de ce să mă dau rotund? M-am panicat la modul că poate este stricat, așa că am sunat la magazin și am cerut ceva lămuriri. Le-am primit foarte greu, a trebuit să insist, să sun și să întreb ,,ce facem?,, de mai multe ori, într-un final mi s-a spus ca ohm-metter-ul nu este defect, pur și simplu nu este conceput pentru atomizoare sub-ohm ci doar pentru cele pentru țigările electronice, clearomizoare ca să fiu mai precis, ceva peste un ohm în orice caz. Au zis ca au testat și ei mai multe dispozitive în magazin, în timpul în care eu stăteam și așteptam un răspuns..și au ajuns la concluzia mai sus menționată. Am zis că asta este, na, deranjat totuși că în descriere pe site nu este precizat acest lucru, și-au cerut scuze, au spus că rectifică și au cam scapat de mine.

Da, am primit și un patent ruginit. Am întrebat și de el și doreau să le trimit patentul prin Poșta Română, nu mi-au zis cine suporta costurile, oricum..știu că cel care trimite trebuie să plătească neaparat, nu există altă opțiune să plătească destinatarul..că dacă refuză coletul (nu-l ridică), cine plătește? Nu asta mă deranja cel mai tare, ci timpul de tranzit, trimite, așteaptă, iar așteaptă..că trebuie să și ajungă înapoi. Am zis ca o pată de rugină o pot rezolva și eu, apoi de nu merge, iau altul nou din alta parte și termin povestea.

Per total, cum își permite un magazin din domeniu să nu știe chestii elementare? Cum își permit să nu verifice coletul înainte de expediție, mai ales că știu și ei de când îl au pe raft, cine știe de câte ori au dat cu el pe jos că le stătea îl cale..sau ce au mai făcut?!

Să ia banii de la om nu este o problemă, dar când vine vorba de soluționat probleme, îi cam pune pe gânduri treaba. ,,Stați să vorbesc cu colegul și revenim cu un telefon,,. Dar ce mă, tu nu știi ce să faci în astfel de situații? La cum prestezi serviciile, nu cred ca este prima oară când trimiti o comandă cu probleme și ești tras de mânecă. Noi/eu nu mai comand/ăm de la voi, chit că nu mai găsim în altă parte. Asta este, stăm și răbdăm până apare dorința la altul mai serios. Să comande cine are prea mulți bani și prea mult timp și nu are ce face cu ambele, apoi să se spele pe cap cu voi, dar nici spumă nu cred că faceți.

Noroc cu restul uneltelor din trusă că sunt ok. Măcar să mă bucur de ce rămâne, nu? Acum..să vedem cât țin, oricum voi v-ați scos cu banii de vreo două ori, restul devine istorie. Noroc cu SEO bun ce-l am la site..că așa ajungeți si voi 🙂

ENGLISH:

Review Coil Master Kit – A gift full of surprises!

 

The kit was ordered from etigara-electronica.ro (no, I’m not putting up their link because they don’t deserve it). In the beginning, I used two Toshiba batteries, pretty discharged, it was something I had close by, but I didn’t know it would be a problem for the ohm-meter. It didn’t work properly because of that, it was my first time using one, so why act smart? I panicked a bit, I started thinking the thing was broken, so I called the shop and I asked for some clarifications. I received them quite hard, I had to push them, call them and ask “So what do we do?” many times, just so in the end I had them telling me that the thing wasn’t broken, it’s just not made for sub-ohm atomizers, only for electronic cigarettes, clearomizers to be more specific, something for above one ohm vaping anyway. They told me they have tested the ohm-readers themselves in the shop and arrived at this conclusion. I said that it is what it is, a bit annoyed that the description on the site didn’t mention this, they apologized, they said they will correct it and got rid of me.

 

Yes, I did receive rusted pliers in the kit. I asked about it too and they wanted me to send them the pliers via the Romanian Post Office, didn’t tell me who’s going to pay for that, anyway…I know that who sends it needs to pay no matter what, there is no option for the receiver to pay…and if the package is declined (not picked up), who pays for it? This wasn’t bothering me too much, but the transit time, send it, wait for it, wait some more…it needs to come back too. I told myself that a spot of rust can be fixed by me too, and if it doesn’t work, I’ll get a new one and end the story.

 

All in all, how can a shop working in a specific domain not know basic things? How can they not check the package before sending, especially when they know they have it up on the shelves, who knows how many times they knocked it down because it was in their way…or whatever else they did with it?!

 

To take the money away from people is no problem, but when it comes to solving certain problems, they start thinking about it. “Hold on a moment while I talk to my colleague and we’ll call you back”. So you have no idea what to do in these types of situations? By the way you act, I don’t think it’s the first time you send an order with problems and are held accountable for it. We/I are/am not going to order from you, even if we don’t find it anywhere else. Well, what’s done is done, whoever has too much money and too much time and has nothing to do with both of them can order, and then get rid of you, but I really don’t think you care anyway.

 

Lucky that the rest of the tools from the kit are ok. At least I can enjoy whatever is left, right? Now… let’s see how long they last, you got yourselves some money two times over anyway, the rest is history. Lucky with the good SEO I have on my website…you’re going to become just like that too 🙂

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Solve : *
6 × 27 =